داستان این سایت

Monthly Archives: می 2019

خلاقیت

خلاقیت

خلاقیت چیست: خلاقیت ایجاد یک چیز جدید و مفیده که زندگیمونو لذت بخش تر می کنه یا محصول قبلی را بیایم با روش جدید ارائه کنیم و یک محصول صرفاً نباید فیزیکی باشه می تونه رفتار، سنت و عادت جدید باشه. خلاقیت چه فایده ای داره؟ تحملمون رو افزایش می ده: همین که باید صبر […]

مدل فکری

مدل فکری

مدل فکری یا مایندست مدلی است که فکر می کنیم و دنیا، اتفاقات و اطرافیان را می بینیم . دو نوع مدل فکری داریم: مدل فکری ایستا ، مدل فکری پویا و رشد. مدل فکری ایستا : فردی با این مدل فکری باور داره که افراد با توانایی به دنیا میان، و توجه به این […]