فهرست بستن

About

[row] [col span__sm=”12″ divider=”true”]
 
من با هدفی به دنیا آمده ام تا رسالتی را دنبال کنم. رسالت من در زندگی بهتر کردن حال خودم و دادن حس خوب به دیگران است. با آموزشهایی که می دهم دوست دارم با شما دوست عزیزم دنیا را جای قشنگتری برای زندگی کردن کنم
[divider align=”center”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”] [team_member img=”169″ name=”خدیجه عبدالهی” title=”مدیر و مدرس وبسایت” facebook=”#” instagram=”@behbodefardybaana” email=”info@behbodefardybaana.com” phone=”09193575387″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″] [/team_member] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”] [team_member name=”زینب سلیمانی” title=”مدیر شبکه های اجتماعی” facebook=”#” instagram=”@behbodefardybaana” email=”info@behbodefardybaana.com” phone=”09193575387″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″] [/team_member] [/col] [/row]