فهرست بستن

نویسنده: ana

از کودکی عاشق یادگیری و آموزش بودم. کتابهای بسیاری مطالعه میکردم، اما این مطالعه هدفمند و عمیق نبود. تا اینکه یک دوره مستری (مدرس) زندگی من را دگرگون کرد. حال نزدیک دو سال است که در حال آموزش دیدن و آموزش دادن هستم. دوست دارم حال مردم سرزمینم، زندگی و روابطشان هر روز بهتر از روز قبل باشد. در این سایت سعی دارم آموخته هایم را با شما به اشتراک بگذارم. هر سوال و صحبتی داشتید، با جان و دل شنونده و راهنمای شما هستم. عبدالهی هستم. شما دوست عزیز با نام “آنا” صدایم کن.