چگونه اهمالکاری و تنبلی را کنار بگذاریم

تومان29 تومان19

در این فیلم یاد می گیریم؛
– اهمالکاری و تنبلی چیه؟
– با انواع اهمالکاری آشنا میشیم
– راهکار ارائه می کنیم
– قانون فوق العاده 5 ثانیه را شرح میدیم
در آخر با باورهای کشنده اهمالکاری آموزش را پایان میدیم